Henvisningsskema til Børnepsykologisk Team

Henvisning af børn med lettere psykiatriske vanskeligheder kan ske fra forældre og fagpersoner.

Har I som forældre kontakt til fagpersoner, skal henvisning ske i samarbejde med dem.

Hvis du giver personoplysninger til kommunen, bliver de registreret, for at vi kan behandle din sag. Du kan læse om, hvordan kommunen behandler personoplysninger og om dine rettigheder som registreret på kommunens hjemmeside Aalborg.dk

Du er velkommen til at ringe, inden en henvisning, hvis du har behov for at få afklaret, om dit barn er inden for målgruppen.

Barn

Navn skal udfyldes.

Cpr. nr. skal udfyldes, og bestå af ti tal uden bindestreg

Forældre / Værge / Kontaktperson

Cpr. nr. skal udfyldes, og bestå af ti tal uden bindestreg

Navn skal udfyldes.

Adresse skal udfyldes.

Postdistrikt skal udfyldes.

Telefonnr. skal udfyldes.

Forældre / Værge / Kontaktperson
Henviser (hvis ikke forældre)
Yderligere spørgsmål
På næste side er der en række uddybende spørgsmål omkring din henvisning, som du bedes udfylde - gerne et kort resumé. Senere kan du uploade relevanter filer.